Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ehcp yi pardusa tasıma hakkında
#1
Merhaba,

Ben ehcp'nin gelistiricisiyim.
sizlere hem ehcp hakk?nda k?sa bilgi vemek, hem de pardusa nas?l ta??r?z bunu anlatmak istiyorum.

ehcp esasen, hosting için gerekli sunucu programlar?n? (apache, postfix, vsftpd, mysql v.b.) indirip kuran ve baz? ayarlar?n? yapan bir kurulumdan, bir de bunu yöneten arayüzden olu?maktad?r. hosting ile ilgili tüm bilgiler mysql tablolar?nda tutulmakta, ehcp daemon dedigim, ehcpnin sunucuda çal??an daemon'u da direk mysql tabloda halledilemeyen i?leri sunucuda yapmaktad?r.

ehcp kurulum dosyas?n?n içinde hemen hemen hiçbir hosting program?n?n kendisi bulunmamakta, lakin bunlar? indirip kuran kodlar bulunmaktad?r. Sadece bir de adodb librarysi bulunmaktad?r. bu nedenle 700kb kadar kucuktur.

ehcpnin kendisi %99 php dir. kalan? da bash shell script dir. o da ilk install.sh/kur.sh olup asl?nda tek yapt?g? php dosyas?n? uygun ?ekilde ça??rmakt?r. ehcpnin en önemli özelligi: "ehcp is the first and only :opensource,full php, object oriented, gpl, free hosting control panel on the earth !" yani ?uan dünyada gerçekten, tamamen php ile yaz?lm??, nesne tabanl?, aç?k kaynak/gpl, bele?, kolay anla??labilir tek kontrol paneldir. birçok kontrol panel var, kimi tamamen php degil, birço?u aç?k kaynak degil.. v.b...

gerçek olarak deneyebilece?iniz adres:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://83.133.127.19/vhosts/ehcp/">http://83.133.127.19/vhosts/ehcp/</a><!-- m -->
kull: admin, ?ifre:1234
gerçekten kast?m ?u, burada bir domain olu?turup, sonra kendi registrar'?n?zda bu ipye yönlendirirseniz, domaininiz direk cal?sacakt?r. demoda ?uan sadece mail cal?sm?yor. onda da çok spam oluyor o yüzden. diger dns/apache/ftp v.b. cal?s?yor... mesela kendinize bir ftp hesab? aç?n, baglan?n, dosya gonderin...v.b. tabi burada s?k s?k denemeler yap?yoruz, bu nedenle buraya güvenip dosya göndermeyin, heran silinebiliyor. bu bizim test server'?m?z... saolsun birileri vermi?ti... ba?ka verebilecek olan varsa, ek server fena olmaz...

ehcpnin ve benim temel felsefem, kolay kurulan, kolay kullan?lan, özelli?i az olsa bile çal??an... tabi ne yaz?kki bunu bile tam ba?aram?yorum henuz.. ama hedefim bu... kimi paneller birçok özellik sunuyor güya (vhcs, ravencore v.b.) ama bir k?sm? çal??m?yor... ehcpde ise, az bile olsa çal??s?n prensibi... tabi çok özellik ve çal??ma birarada olsa daha iyi ama... ozaman da her?ey kar???yor... tek ba??na gitmiyor büyük proje...desteklerinizle belki...

peki ehcp ?uan ne a?amada?
?uanda ehcp kurulunca kullan?labilenler: apache, dns, ftp, mysql, mail, reseller tamamen kullan?labiliyor. en az?ndan birkaç yerde denedik..
direk kullan?lamayanlar: webmail yok (kendiniz kurabilirsiniz), subdomain yak?nda, ne bileyim ince ayarlar yok ?imdilik...

ehcpnin kod yap?s? ve ayr?nt?s?na ilerde gerekirse ve siz de ilgilenirseniz girerim, ?uanda konumuzla (pardusa ta??ma) ilgili k?sm? anlamak üzere ön bilgi vereyim.

ehcp temel olarak 3 k?s?mda degerlendirilebilir:
1- gerekli yaz?l?mlar? kuran kurulum program? (%98 php)
2- gerekli bilgileri mysql tablolar?nda saklayan ve i?leyen arayüz sistemi (%100 php)
3- mysql tablolar? ile sistemde senkronizasyonu sa?layan daemon/sistem program? (%100 php)

burda konumuz kurulum program?:
asl?nda kurulum program?n?n yapt?g? i? çok basit: birbirine uyumlu sunucu yaz?l?mlar?n? kurmak ve baz? ayarlar?n? yapmak. ben bu kurulum program?n?, howtolardan olu?turdum. howto(bir?ey nas?l kurulur diye anlatan yaz?)lar? denedim, çal??t?rd?m, sonra da bunlar? php scriptine dönü?türdüm.

kurulumun özünde ise apt-get var. yani debian/ubuntu nun paket yöneticisi. kurulumun tamam? bununla yap?l?yor.. sonra da birkaç konfigurasyon dosyas?na ayarlar yaz?l?yor, php ile..

bu durumda, pardusa ta??mak için yap?labilecek benim akl?ma gelen iki yol var:
1- pardus için apt-get bulmak/entegre etmek ya da apt-get -> pisi dönü?türücü yapmak,
2- ehcpnin kurulumundaki apt-getleri, e?lenik pisi it lerle degi?tirmek... ve gerekli diger ayarlar? yapmak.

bkeskin arkada??m?zla görü?tügümüzde, ikinci yöntem daha akla yatk?n geldi. hatta ?öyle bi bakt?k, ehcp kurulumundaki yaz?l?mlar pardus depolar?nda var m? diye.. galiba var gibi...

neyse uzun oldu ... toparlayay?m..

ehcp kurulumunda,
install.sh/kur.sh -> install_1.php yi ve sonra install_2.php yi cagiriyor.. bu ikisi de install_lib.php icindeki fonksiyonlar? cag?r?yor... yani as?l kurulum install_lib.php icinde.

install_lib.php icindeki apt-get install ile ba?layan sat?rdakiler, bulmam?z gereken yaz?l?mlar. (proftpd kullan?lm?yor, orda b?rak?lm??t?)
bkeskin ve ben, zaman buldukça bu konu üzerinde cal?sacag?z..

sorular?n?z ve önerilerinizi lütfen iletiniz...
sizlerle koordineli ?ekilde çal??maktan mutluluk duyar?m.

daha sonra görü?mek üzere...

ehcp ansayfa: http://www.ehcp.net
ehcp indirme: http://www.ehcp.net/ehcp_latest.tgz
bu yaz?n?n ehcp linki: http://www.ehcp.net/modules/newbb/viewto...orumpost59

ehcp hakk?nda diger linkler:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=180">http://www.ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=180</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://freshmeat.net/projects/ehcp/">http://freshmeat.net/projects/ehcp/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sourceforge.net/projects/ehcp">http://www.sourceforge.net/projects/ehcp</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://code.google.com/p/ehcp/">http://code.google.com/p/ehcp/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.howtoforge.com/instaling_ehcp_on_debian_ubuntu">http://www.howtoforge.com/instaling_ehc ... ian_ubuntu</a><!-- m -->


<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.freewebhostingtalk.com/showthread.php?t=4191">http://www.freewebhostingtalk.com/showthread.php?t=4191</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.webhostingtalk.com/showthread.php?threadid=519724">http://www.webhostingtalk.com/showthrea ... did=519724</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://forum.iyibirisi.com/viewforum.php?f=3">viewforum.php?f=3</a><!-- l -->

(ehcp: Easy Hosting Control Panel, Kolay Hosting kontrol paneli, hosting=sayfa bar?nd?rma)
Ara
Cevapla
Teşekkür verenler:


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi


10tl.net Destek Forumu -